Zarząd:

Prezes Zarządu – Grzegorz Koń
Wiceprezes Zarządu – Andrzej Kubiak
Członek Zarządu – Zbigniew Prych
Członek Zarządu – Krystian Zwolenik
Członek Zarządu – Krzysztof Szyszko