standard-title Wyrównywanie szans

Wyrównywanie szans

Pragniemy aby każdy – niezależnie od posiadanego kapitału materialnego i społecznego mógł urzeczywistnić swoje marzenia, ambicje i osiągnąć cele życiowe, które są dla niego istotne. Dlatego też, jednym z naszych głównych celów jest wyrównywanie szans na lepszą przyszłość dzieci i młodzieży poprzez stworzenie możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej.
Wierzymy, że osiągnięcia w sporcie, nawet te niewielkie, dają uznanie wśród rówieśników, zadowolenie i wiarę, że można uzyskać wysokie wyniki w innych dziedzinach życia.